קטלוג חלקי אלקטרוניקה קריסטל דיוק גבוהה מתנדים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MAX2320העיתוי CircuitAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2320EUPהעיתוי CircuitAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321העיתוי CircuitAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321EUPהעיתוי CircuitAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322העיתוי CircuitAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322EUPהעיתוי CircuitAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324העיתוי CircuitAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324EUPהעיתוי CircuitAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2325העיתוי CircuitAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326העיתוי CircuitAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326EUPהעיתוי CircuitAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327העיתוי CircuitAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327EUPהעיתוי CircuitAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
GAL20V8העיתוי CircuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LIהעיתוי CircuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJהעיתוי CircuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJIהעיתוי CircuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LPIהעיתוי CircuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJהעיתוי CircuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJIהעיתוי CircuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPהעיתוי CircuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPIהעיתוי CircuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QJהעיתוי CircuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QPהעיתוי CircuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QJIהעיתוי CircuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QPIהעיתוי CircuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJהעיתוי CircuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJIהעיתוי CircuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPהעיתוי CircuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPIהעיתוי CircuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic