קטלוג חלקי אלקטרוניקה שעון Buffers

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MC12439העיתוי CircuitHIGH FREQUENCY CLOCK GENERATOR
MC12439FNהעיתוי CircuitHIGH FREQUENCY CLOCK GENERATOR
NBC12439העיתוי CircuitProgrammable Synthesized Clock Generator
NBC12439FAהעיתוי CircuitProgrammable Synthesized Clock Generator
NBC12439FAR2העיתוי CircuitProgrammable Synthesized Clock Generator
NBC12439FNהעיתוי CircuitProgrammable Synthesized Clock Generator
NBC12439FNR2העיתוי CircuitProgrammable Synthesized Clock Generator
GTLP6C816העיתוי CircuitGTLP-to-TTL Clock Driver
GTLP6C816Aהעיתוי CircuitLVTTL-to-GTLP Clock Driver
GTLP6C816AMTCהעיתוי CircuitLVTTL-to-GTLP Clock Driver
GTLP6C816MTCהעיתוי CircuitGTLP-to-TTL Clock Driver
GTLP6C817העיתוי CircuitDrive GTLP-to-LVTTL Clock Driver
GTLP6C817MTCהעיתוי CircuitDrive GTLP-to-LVTTL Clock Driver
MSM6542-01העיתוי CircuitREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
MSM6542-02העיתוי CircuitREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
MSM6542-03העיתוי CircuitREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
CDCR83העיתוי CircuitDIRECT RAMBUS CLOCK GENERATOR
CDCR83DBQהעיתוי CircuitDIRECT RAMBUS CLOCK GENERATOR
ICM7170העיתוי CircuitMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIBGהעיתוי CircuitMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIDGהעיתוי CircuitMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIPGהעיתוי CircuitMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AMDGהעיתוי CircuitMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IBGהעיתוי CircuitMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IDGהעיתוי CircuitMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IPGהעיתוי CircuitMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170MDGהעיתוי CircuitMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
MC54-74HC273Aהעיתוי CircuitOctal Flip-Flop with Common Clock Reset
MC74HC273העיתוי CircuitOctal Flip-Flop with Common Clock Reset
MC74HC273ADTהעיתוי CircuitOctal Flip-Flop with Common Clock Reset