קטלוג חלקי אלקטרוניקה תהודה

Electronic Partsקטגוריהתיאור
DST520העיתוי CircuitType Tuning Fork Crystal Resonators
BP11DCRK680העיתוי Circuit(BP11DCRKxxx) Ceramic Resonators
EFOS3584B5העיתוי Circuiteramic Resonators, Chip Type (Built-In Capacitors Type)
PBRC15.00GR50Y0ABהעיתוי CircuitBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00LR50Y0ABהעיתוי CircuitBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00L50Y0ABהעיתוי CircuitBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00HR50Y0ABהעיתוי CircuitBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00MR50Y0ABהעיתוי CircuitBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00GR70X0ABהעיתוי CircuitBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00GR70Y0ABהעיתוי CircuitBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00GR70Z0ABהעיתוי CircuitBand Ceramic Chip Resonators
RKOV206העיתוי CircuitHIGH-TEMPERATURE SENSING QUARTZ CRYSTAL RESONATORS
PBRC15.00MR70X0ABהעיתוי CircuitBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00MR70Y0ABהעיתוי CircuitBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00MR70Z0ABהעיתוי CircuitBand Ceramic Chip Resonators
ACTZTB-Yהעיתוי CircuitSurface Mount Resonators
ACTZTTCCהעיתוי CircuitResonators
ACTZTTCRהעיתוי CircuitResonators
ACTZTTCSהעיתוי CircuitResonators
ACTZTTCWהעיתוי CircuitResonators
RKTV206העיתוי CircuitHIGH-TEMPERATURE SENSING QUARTZ CRYSTAL RESONATORS
EFOB2505B0העיתוי CircuitChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOB2505B3העיתוי CircuitChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOB2505B5העיתוי CircuitChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOB2505E0העיתוי CircuitChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOB2505E3העיתוי CircuitChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOB2505E5העיתוי CircuitChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOT1695B0העיתוי CircuitChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOT1695B3העיתוי CircuitChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOT1695B5העיתוי CircuitChip Ceramic Resonators General Purpose