קטלוג חלקי אלקטרוניקה לא RAM אספקה

Electronic Partsקטגוריהתיאור
KM736V849זכרון256Kx36-Bit No Turnaround SRAM(256Kx36??????????????RAM)
KM736V847זכרון256Kx36-Bit Flow Through No Turnaround SRAM(256Kx36??????????????RAM)
KM718V949זכרון512Kx18-Bit No Turnaround SRAM(512Kx18??????????????RAM)
KM718V947זכרון512Kx18-Bit Flow Through No Turnaround SRAM(512Kx18??????????????RAM)