קטלוג חלקי אלקטרוניקה סדרתי

Electronic Partsקטגוריהתיאור
93C46זכרוןBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46AזכרוןMicrowire Compatible Serial EEPROM
93C46Bזכרון5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-EPזכרון5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ESMזכרון5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ESNזכרון5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ESTזכרון5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-IPזכרון5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ISMזכרון5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ISNזכרון5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ISTזכרון5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-Pזכרון5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-SMזכרון5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-SNזכרון5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-STזכרון5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46CזכרוןMicrowire Compatible Serial EEPROM
93C46-EJזכרוןBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-EPזכרוןBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ESMזכרוןBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ESNזכרוןBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-IJזכרוןBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-IPזכרוןBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ISMזכרוןBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ISNזכרוןBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-JזכרוןBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-PזכרוןBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-SMזכרוןBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-SNזכרוןBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
AT93C46זכרון3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10PCזכרון3-Wire Serial EEPROMs