קטלוג חלקי אלקטרוניקה סינכרוני

Electronic Partsקטגוריהתיאור
ADS4616A4AזכרוןSynchronous DRAM(512K Banks)
ADS4616A4A-5זכרוןSynchronous DRAM(512K Banks)
ADS4616A4A-6זכרוןSynchronous DRAM(512K Banks)
ADS4616A4A-7זכרוןSynchronous DRAM(512K Banks)
ADS6608A4AזכרוןSynchronous DRAM(2M Banks)
ADS6608A4A-75זכרוןSynchronous DRAM(2M Banks)
ADS6616A4A-5זכרוןSynchronous DRAM(1M Banks)
ADS6616A4A-6זכרוןSynchronous DRAM(1M Banks)
ADS6616A4A-7זכרוןSynchronous DRAM(1M Banks)
ADS6616A4A-7.5זכרוןSynchronous DRAM(1M Banks)
ADS6632A4AזכרוןSynchronous DRAM(512K Banks)
ADS6632A4A-5זכרוןSynchronous DRAM(512K Banks)
ADS6632A4A-5.5זכרוןSynchronous DRAM(512K Banks)
ADS6632A4A-6זכרוןSynchronous DRAM(512K Banks)
ADS7608A4AזכרוןSynchronous DRAM(4M Banks)
ADS7608A4A-5זכרוןSynchronous DRAM(4M Banks)
ADS7608A4A-55זכרוןSynchronous DRAM(4M Banks)
ADS7608A4A-6זכרוןSynchronous DRAM(4M Banks)
ADS7608A4A-7זכרוןSynchronous DRAM(4M Banks)
ADS7608A4A-75זכרוןSynchronous DRAM(4M Banks)
ADS7616A4AזכרוןSynchronous DRAM(2M Banks)
ADS7616A4A-55זכרוןSynchronous DRAM(2M Banks)
ADS7616A4A-6זכרוןSynchronous DRAM(2M Banks)
ADS7616A4A-7זכרוןSynchronous DRAM(2M Banks)
IS42S16100C1זכרון512K Words Bits Banks (16-MBIT) SYNCHRONOUS DYNAMIC
IS42S16100C1-5Tזכרון512K Words Bits Banks (16-MBIT) SYNCHRONOUS DYNAMIC
IS42S16100C1-5TLזכרון512K Words Bits Banks (16-MBIT) SYNCHRONOUS DYNAMIC
IS42S16100C1-6Tזכרון512K Words Bits Banks (16-MBIT) SYNCHRONOUS DYNAMIC
IS42S16100C1-6TLזכרון512K Words Bits Banks (16-MBIT) SYNCHRONOUS DYNAMIC
IS42S16100C1-7Tזכרון512K Words Bits Banks (16-MBIT) SYNCHRONOUS DYNAMIC