קטלוג חלקי אלקטרוניקה FPM DRAM

Electronic Partsקטגוריהתיאור
ADS4616A4AזכרוןSynchronous DRAM(512K Banks)
ADS4616A4A-5זכרוןSynchronous DRAM(512K Banks)
ADS4616A4A-6זכרוןSynchronous DRAM(512K Banks)
ADS4616A4A-7זכרוןSynchronous DRAM(512K Banks)
ADS6608A4AזכרוןSynchronous DRAM(2M Banks)
ADS6608A4A-75זכרוןSynchronous DRAM(2M Banks)
ADS6616A4A-5זכרוןSynchronous DRAM(1M Banks)
ADS6616A4A-6זכרוןSynchronous DRAM(1M Banks)
ADS6616A4A-7זכרוןSynchronous DRAM(1M Banks)
ADS6616A4A-7.5זכרוןSynchronous DRAM(1M Banks)
ADS6632A4AזכרוןSynchronous DRAM(512K Banks)
ADS6632A4A-5זכרוןSynchronous DRAM(512K Banks)
ADS6632A4A-5.5זכרוןSynchronous DRAM(512K Banks)
ADS6632A4A-6זכרוןSynchronous DRAM(512K Banks)
ADS7608A4AזכרוןSynchronous DRAM(4M Banks)
ADS7608A4A-5זכרוןSynchronous DRAM(4M Banks)
ADS7608A4A-55זכרוןSynchronous DRAM(4M Banks)
ADS7608A4A-6זכרוןSynchronous DRAM(4M Banks)
ADS7608A4A-7זכרוןSynchronous DRAM(4M Banks)
ADS7608A4A-75זכרוןSynchronous DRAM(4M Banks)
ADS7616A4AזכרוןSynchronous DRAM(2M Banks)
ADS7616A4A-55זכרוןSynchronous DRAM(2M Banks)
ADS7616A4A-6זכרוןSynchronous DRAM(2M Banks)
ADS7616A4A-7זכרוןSynchronous DRAM(2M Banks)
IS42S16800Aזכרון16Meg 8Meg 4Meg 128-MBIT SYNCHRONOUS DRAM
IS42S16800A-10Tזכרון16Meg 8Meg 4Meg 128-MBIT SYNCHRONOUS DRAM
IS42S16800A-10TIזכרון16Meg 8Meg 4Meg 128-MBIT SYNCHRONOUS DRAM
IS42S16800A-10TLזכרון16Meg 8Meg 4Meg 128-MBIT SYNCHRONOUS DRAM
IS42S16800A-6Tזכרון16Meg 8Meg 4Meg 128-MBIT SYNCHRONOUS DRAM
IS42S16800A-6TLזכרון16Meg 8Meg 4Meg 128-MBIT SYNCHRONOUS DRAM