קטלוג חלקי אלקטרוניקה Ferroelectric RAM

Electronic Partsקטגוריהתיאור
GN01081BזכרוןGaAs with built-in ferroelectric
GN01094BזכרוןGaAs (with built-in ferroelectric)
GN01096BזכרוןGaAs IC(with built-in ferroelectric)
MB85R256PFTNזכרוןMemory FRAM(Ferroelectric Random Access Memory)
MB85R256PFזכרוןMemory FRAM(Ferroelectric Random Access Memory)
FM24C512זכרון512Kbit Ferroelectric Nonvolatile
GN01100BזכרוןGaAs (with built-in ferroelectric)
BR24CF16FזכרוןNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1408-200SCזכרוןNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1408-200PCזכרוןNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1408-200DCזכרוןNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1408-150SCזכרוןNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1408-150PCזכרוןNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1408-100SCזכרוןNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1408-100PCזכרוןNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1408-100DCזכרוןNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1308-200SCזכרוןNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1308-200PCזכרוןNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1308-200DCזכרוןNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1308-150SCזכרוןNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1308-150PCזכרוןNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1308-150DCזכרוןNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1308-100SCזכרוןNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1308-100PCזכרוןNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1308-100DCזכרוןNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1208-200SCזכרוןNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1208-200PCזכרוןNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1208-200DCזכרוןNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1208-150SCזכרוןNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1208-150PCזכרוןNVRAM (Ferroelectric Based)