קטלוג חלקי אלקטרוניקה NAND פלאש

Electronic Partsקטגוריהתיאור
K9F5608D0CזכרוןNAND Flash Memory
K9F5608D0C-DזכרוןNAND Flash Memory
K9F5608D0C-HזכרוןNAND Flash Memory
K9F5608D0C-PזכרוןNAND Flash Memory
K9F5608D0C-YזכרוןNAND Flash Memory
K9F5608Q0B-DCB0זכרוןNAND Flash Memory
K9F5608Q0B-DIB0זכרוןNAND Flash Memory
K9F5608Q0B-HCB0זכרוןNAND Flash Memory
K9F5608Q0B-HIB0זכרוןNAND Flash Memory
K9F5608Q0Cזכרון512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-Dזכרון512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-DCB0זכרון512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-DIB0זכרון512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-Hזכרון512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-HCB0זכרון512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-HIB0זכרון512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608U0זכרוןNAND Flash Memory
K9F5608U0AזכרוןNAND Flash Memory
K9F5608U0A-YCB0זכרוןNAND Flash Memory
K9F5608U0A-YIB0זכרוןNAND Flash Memory
K9F5608U0BזכרוןNAND Flash Memory
K9F5608U0B-DCB0זכרוןNAND Flash Memory
K9F5608U0B-DIB0זכרוןNAND Flash Memory
K9F5608U0B-FCB0זכרוןNAND Flash Memory
K9F5608U0B-FIB0זכרוןNAND Flash Memory
K9F5608U0B-HCB0זכרוןNAND Flash Memory
K9F5608U0B-HIB0זכרוןNAND Flash Memory
K9F5608U0B-PCB0זכרוןNAND Flash Memory
K9F5608U0B-PIB0זכרוןNAND Flash Memory
K9F5608U0B-VCB0זכרוןNAND Flash Memory