קטלוג חלקי אלקטרוניקה RDRAM

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MD5764802זכרון18Mb 64Mb Concurrent RDRAM
KM416RD8ACזכרון128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM418RD16ACזכרון128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM418RD16ADזכרון128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM418RD16Cזכרון128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM418RD16Dזכרון128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
K4R881869זכרון288Mbit RDRAM 512K Dependent Banks Direct RDRAMTM
HYR1612820זכרוןDirect RDRAM RIMM Modules (with Mbit RDRAMs)
HYR183240G-845זכרוןDirect RDRAM RIMM Modules (with Mbit RDRAMs)
HYR183240G-840זכרוןDirect RDRAM RIMM Modules (with Mbit RDRAMs)
HYR183240G-745זכרוןDirect RDRAM RIMM Modules (with Mbit RDRAMs)
HYR183240G-653זכרוןDirect RDRAM RIMM Modules (with Mbit RDRAMs)
HYR183220G-840זכרוןDirect RDRAM RIMM Modules (with Mbit RDRAMs)
MB814953זכרוןMBit RDRAM
K4R881869Mזכרון288Mbit RDRAM 512K Dependent Banks Direct RDRAMTM
K4R881869Dזכרון256/288Mbit RDRAM(D-die)
K4R271669Fזכרון128Mbit RDRAM(F-die)
MSM5764802זכרון(MSM5718C50 MSM5764802) 18Mb 64Mb Concurrent RDRAM
KM416RD16ACזכרון128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM416RD16ADזכרון128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM416RD16Cזכרון128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM416RD16Dזכרון128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM416RD2ACזכרון128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM416RD2ADזכרון128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM416RD2Cזכרון128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM416RD2Dזכרון128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM416RD32ACזכרון128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM416RD32ADזכרון128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM416RD32Cזכרון128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM416RD32Dזכרון128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM