קטלוג חלקי אלקטרוניקה SDR SDRAM

Electronic Partsקטגוריהתיאור
EDS2504ACTAזכרון256M bits SDRAM
EDS2504ACTA-75זכרון256M bits SDRAM
EDS2504ACTA-7Aזכרון256M bits SDRAM
EDS2504APTAזכרון256M bits SDRAM (Wide Temperature Range)
EDS2504APTA-75זכרון256M bits SDRAM
EDS2504APTA-75Lזכרון256M bits SDRAM
EDS2504APTA-75TIזכרון256M bits SDRAM (Wide Temperature Range)
EDS2504APTA-7Aזכרון256M bits SDRAM
EDS2504APTA-7ALזכרון256M bits SDRAM
EDS2504APTA-7ATIזכרון256M bits SDRAM (Wide Temperature Range)
EDS2504APTA-TIזכרון256M bits SDRAM (Wide Temperature Range)
EDS2508ACTAזכרון256M bits SDRAM
EDS2508ACTA-75זכרון256M bits SDRAM
EDS2508ACTA-7Aזכרון256M bits SDRAM
EDS2508APSAזכרון256M bits SDRAM
EDS2508APSA-75זכרון256M bits SDRAM
EDS2508APSA-75Lזכרון256M bits SDRAM
EDS2508APSA-7Aזכרון256M bits SDRAM
EDS2508APSA-7ALזכרון256M bits SDRAM
EDS2508APTAזכרון256M bits SDRAM
EDS2508APTA-75זכרון256M bits SDRAM
EDS2508APTA-75Lזכרון256M bits SDRAM
EDS2508APTA-75TIזכרון256M bits SDRAM (Wide Temperature Range)
EDS2508APTA-7Aזכרון256M bits SDRAM
EDS2508APTA-7ALזכרון256M bits SDRAM
EDS2508APTA-7ATIזכרון256M bits SDRAM (Wide Temperature Range)
EDS2508APTA-TIזכרון256M bits SDRAM (Wide Temperature Range)
EDS2516ACTAזכרון256M bits SDRAM
EDS2516ACTA-75זכרון256M bits SDRAM
EDS2516ACTA-7Aזכרון256M bits SDRAM