קטלוג חלקי אלקטרוניקה SRAM

Electronic Partsקטגוריהתיאור
HM6264זכרוןSRAM (8-kword 8-bit)
HM6264BזכרוןSRAM (8-kword 8-bit)
HM6264BIזכרוןSRAM (8-kword 8-bit) Wide Temperature Range version
HM6264BLFP-10זכרוןSRAM (8-kword 8-bit)
HM6264BLFP-10LTזכרוןSRAM (8-kword 8-bit)
HM6264BLFP-8LTזכרוןSRAM (8-kword 8-bit)
HM6264BLFPI-10TזכרוןSRAM (8-kword 8-bit) Wide Temperature Range version
HM6264BLFPI-12TזכרוןSRAM (8-kword 8-bit) Wide Temperature Range version
HM6264BLP-10LזכרוןSRAM (8-kword 8-bit)
HM6264BLP-8LזכרוןSRAM (8-kword 8-bit)
HM6264BLPI-10זכרוןSRAM (8-kword 8-bit) Wide Temperature Range version
HM6264BLPI-12זכרוןSRAM (8-kword 8-bit) Wide Temperature Range version
HM6264BLSP-10LזכרוןSRAM (8-kword 8-bit)
HM6264BLSP-8LזכרוןSRAM (8-kword 8-bit)
HT6264זכרוןCMOS 8-Bit SRAM
HY6264זכרון8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264-10זכרון8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264-12זכרון8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264-15זכרון8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264-70זכרון8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264-85זכרון8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264Aזכרון8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264A-10זכרון8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264A-12זכרון8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264A-15זכרון8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264A-70זכרון8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264A-85זכרון8KX8-Bit CMOS SRAM
R1LP0408CSB-5SIזכרוןWide Temperature Range Version SRAM (512-kword 8-bit)
R1LP0408CSB-7LIזכרוןWide Temperature Range Version SRAM (512-kword 8-bit)
R1LP0408CSC-5SIזכרוןWide Temperature Range Version SRAM (512-kword 8-bit)