קטלוג חלקי אלקטרוניקה SigmaRAM

Electronic Partsקטגוריהתיאור
GS8171DW72AC-350Iזכרון18Mb ??’1x1Dp HSTL Double Late Write SigmaRAM
GS8171DW72AC-333זכרון18Mb ??’1x1Dp HSTL Double Late Write SigmaRAM
GS8170LW36AGC-250זכרון18Mb ??’1x1Lp CMOS Late Write SigmaRAM
GS8170DW72C-333Iזכרון18Mb ??’1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW36AC-250זכרון18Mb ??’1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW36AC-333זכרון18Mb ??’1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW36AGC-250Iזכרון18Mb ??’1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DD36C-250Iזכרון18Mb ??’1x2Lp CMOS Double Data Rate SigmaRAM
GS8170DW36C-250Iזכרון18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW36C-300זכרון18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW36C-300Iזכרון18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW36C-333זכרון18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW36C-333Iזכרון18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-250זכרון18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-250Iזכרון18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-300זכרון18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-300Iזכרון18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-333זכרון18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-333Iזכרון18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-350זכרון18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-350Iזכרון18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AGC-250Iזכרון18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AGC-300זכרון18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AGC-300Iזכרון18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AGC-333Iזכרון18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AGC-350זכרון18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72C-200זכרון18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72C-200Iזכרון18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170LW36זכרון18Mb sigma 1x1Lp CMOS Late Write SigmaRAM
GS8170LW36ACזכרון18Mb ヒ1x1Lp CMOS Late Write SigmaRAM