קטלוג חלקי אלקטרוניקה אפקט הול חיישנים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
AN48800Aחיישניםcurrent consumption, high sensitivity CMOS Hall One-way magnetic field operation
UGN3055UחיישניםMULTIPLEXED TWO-WIRE HALL-EFFECT SENSOR
UGN3059KAחיישניםHALL-EFFECT GEAR-TOOTH SENSORS COUPLED
UGN3060KAחיישניםHALL-EFFECT GEAR-TOOTH SENSORS COUPLED
UGN3132LTחיישניםULTRA-SENSITIVE BIPOLAR HALL-EFFECT SWITCHES
UGN3132UחיישניםULTRA-SENSITIVE BIPOLAR HALL-EFFECT SWITCHES
UGN3132UAחיישניםULTRA-SENSITIVE BIPOLAR HALL-EFFECT SWITCHES
UGN3133LTחיישניםULTRA-SENSITIVE BIPOLAR HALL-EFFECT SWITCHES
UGN3133UחיישניםULTRA-SENSITIVE BIPOLAR HALL-EFFECT SWITCHES
UGN3133UAחיישניםULTRA-SENSITIVE BIPOLAR HALL-EFFECT SWITCHES
UGN3175חיישניםHALL-EFFECT LATCHES
UGN3175LTחיישניםHALL-EFFECT LATCHES
UGN3175UחיישניםHALL-EFFECT LATCHES
UGN3175UAחיישניםHALL-EFFECT LATCHES
UGN3177חיישניםHALL-EFFECT LATCHES
UGN3177LTחיישניםHALL-EFFECT LATCHES
UGN3177UחיישניםHALL-EFFECT LATCHES
UGN3177UAחיישניםHALL-EFFECT LATCHES
UGN3235KחיישניםDUAL-OUTPUT HALL-EFFECT SWITCH
UGN3275KחיישניםCOMPLEMENTARY-OUTPUT HALL-EFFECT LATCH
UGN3501חיישניםLINEAR OUTPUT HALL EFFECT SENSORS
UGN3501UחיישניםLINEAR OUTPUT HALL EFFECT SENSORS
UGN3501UAחיישניםLINEAR OUTPUT HALL EFFECT SENSORS
UGN3503חיישניםRATIOMETRIC, LINEAR HALL-EFFECT SENSORS
UGN3503LTחיישניםRATIOMETRIC, LINEAR HALL-EFFECT SENSORS
UGN3503UחיישניםRATIOMETRIC, LINEAR HALL-EFFECT SENSORS
UGN3503UAחיישניםRATIOMETRIC, LINEAR HALL-EFFECT SENSORS
ATS632LSAחיישניםZERO-SPEED, SELF-CALIBRATING, NON-ORIENTED, HALL-EFFECT GEAR-TOOTH SENSOR
ATS632LSCחיישניםZERO-SPEED, SELF-CALIBRATING, NON-ORIENTED, HALL-EFFECT GEAR-TOOTH SENSOR
LT280AחיישניםGaAs Hall Noncontact Switch(Unidirectional magnetic field-type)