קטלוג חלקי אלקטרוניקה האצת חיישנים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
CL-GD5462חיישנים64-Bit Graphics Engine with Integrated Game Acceleration(CL-GD5464)
SENACC-250חיישניםAcceleration Sensor SENACC
MAS1390PחיישניםIntellimod Module Acceleration Sensor 4.75 5.25 Volts
SENACC-010חיישניםAcceleration Sensor SENACC
SENACC-011חיישניםAcceleration Sensor SENACC
SENACC-030חיישניםAcceleration Sensor SENACC
SENACC-050חיישניםAcceleration Sensor SENACC
SENACC-051חיישניםAcceleration Sensor SENACC
STI7108חיישניםAdvanced decoder with graphics acceleration
STI7108ZWAחיישניםAdvanced decoder with graphics acceleration
CL-GD54622Dחיישנים64-Bit Graphics Engine with Integrated Game Acceleration(CL-GD5464)
CL-GD5464חיישנים64-Bit Graphics Engine with Integrated Game Acceleration(CL-GD5464)
CL-GD54643Dחיישנים64-Bit Graphics Engine with Integrated Game Acceleration(CL-GD5464)
CL-GD5465חיישנים64-Bit Graphics Engine with Integrated Game Acceleration(CL-GD5464)
CL-GD5465AGPחיישנים64-Bit Graphics Engine with Integrated Game Acceleration(CL-GD5464)
CL-GD546Xחיישנים64-Bit Graphics Engine with Integrated Game Acceleration(CL-GD5464)
BMA150חיישניםDigital, triaxial acceleration sensor
0-273-141-043חיישניםDigital, triaxial acceleration sensor
ADXL50THחיישניםAcceleration Detector
ADXL50KHחיישניםAcceleration Detector
ADXL50BHחיישניםAcceleration Detector
ADXL05THחיישניםAcceleration Detector
ADXL05KHחיישניםAcceleration Detector
ADXL05BHחיישניםAcceleration Detector
XMMAS40GWBחיישניםAcceleration Detector
XMMAS40G10SחיישניםAcceleration Detector
XMMAS40G10DחיישניםAcceleration Detector