קטלוג חלקי אלקטרוניקה חיישני אינפרא אדום Pyroelectric

Electronic Partsקטגוריהתיאור
RE200BחיישניםPyroelectric Passive Infrared Sensor
LHI978חיישניםPYROELECTRIC INFRARED SENSOR
IRAE500חיישניםPyroelectric Infrared Sensors
IRAE410חיישניםPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E410חיישניםPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E410QW1חיישניםPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E410S1חיישניםPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E410ST1חיישניםPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E420חיישניםPyroelectric Infrared Sensors
IRA-E420QW1חיישניםPyroelectric Infrared Sensors
IRA-E420S1חיישניםPyroelectric Infrared Sensors
IRA-E420SW1חיישניםPyroelectric Infrared Sensors
IRA-E500חיישניםPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E500ST0חיישניםPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E500SZ0חיישניםPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRAE700חיישניםPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E700חיישניםPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E700ST0חיישניםPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E710ST0חיישניםPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E800ST0חיישניםPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRAE900חיישניםPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E900חיישניםPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E900ST1חיישניםPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E910ST1חיישניםPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E940חיישניםPyroelectric Infrared Sensors
IRA-EXXXחיישניםPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
CSL-372חיישניםSPECIFICATION PYROELECTRIC PASSIVE INFRARED SENSOR
IRA-E940ST1חיישניםPyroelectric Infrared Sensors
IRAEXXXחיישניםPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
PYQ2898חיישניםdigital pyroelectric infrared detectors