קטלוג חלקי אלקטרוניקה טביעת אצבע חיישנים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
CXA3271GEחיישניםFingerprint Sensor
AT77C101BחיישניםThermal Fingerprint Sensor with Sensing Area Digital Output
CXA3621GEחיישניםFingerprint Sensor
FCD4B14NBSPחיישנים0.4mm Digital Fingerprint Linear Sensor, 2240 Pixels Image Array, Digital
AT77C102B-CB02YV-חיישניםThermal Fingerprint Sensor with (0.02 0.55) Sensing Area Digital Output (On-chip
DKF110PFW1LPESחיישניםSolid-State Fingerprint Sensor
DKF110PFW1LPGחיישניםSolid-State Fingerprint Sensor
DKF110PFW1STESחיישניםSolid-State Fingerprint Sensor
DKF110PFW1STGחיישניםSolid-State Fingerprint Sensor
DKF110PFWLPESחיישניםSolid-State Fingerprint Sensor
DKF110PFWLPGחיישניםSolid-State Fingerprint Sensor
DKF110PFWSTESחיישניםSolid-State Fingerprint Sensor
DKF110PFWSTGחיישניםSolid-State Fingerprint Sensor
MBF110חיישניםSolid-State Fingerprint Sensor
MBF110PFW1STESחיישניםSolid-State Fingerprint Sensor
MBF110PFW1STGחיישניםSolid-State Fingerprint Sensor
MBF110PFWLPESחיישניםSolid-State Fingerprint Sensor
MBF110PFWLPGחיישניםSolid-State Fingerprint Sensor
MBF110PFWSTESחיישניםSolid-State Fingerprint Sensor
SEF-A1F1חיישניםSolid Optical Fingerprint Sensor
MBF110PFWSTGחיישניםSolid-State Fingerprint Sensor
AT77C102B-CB01YV-חיישניםThermal Fingerprint Sensor with (0.02 0.55) Sensing Area Digital Output (On-chip
AT77C104BחיישניםFingerChip Thermal Fingerprint Sweep Sensor, Hardware Based, Navigation Click Function, Interface
AT77C104BCB08VחיישניםFingerChip Thermal Fingerprint Sweep Sensor, Hardware Based, Navigation Click Function, Interface
AT77C105AחיישניםFingerChip Thermal Fingerprint Sweep Sensor, Hardware Based Navigation Click Functions, Extended range(1.8-3.3V)
AT77C105ACB08VחיישניםFingerChip Thermal Fingerprint Sweep Sensor, Hardware Based Navigation Click Functions, Extended range(1.8-3.3V)
AT77C105ACB08V-חיישניםFingerChip Thermal Fingerprint Sweep Sensor, Hardware Based Navigation Click Functions, Extended range(1.8-3.3V)
S8132חיישניםFINGERPRINT IDENTIFICATION IC Bio-Crypto Controller
CXD4000RחיישניםFingerprint Verification System LSI
CXA3271AGEחיישניםFingerprint Sensor