קטלוג חלקי אלקטרוניקה לחות חיישנים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
HTF3223חיישניםTEMPERATURE HUMIDITY MODULE
HM1500חיישניםRELATIVE HUMIDITY MODULE
HF3223חיישניםTEMPERATURE HUMIDITY MODULE
HS1101חיישניםRELATIVE HUMIDITY SENSOR
DS1923חיישניםHygrochron Temperature/Humidity Logger iButton with Data Memory
232269190001חיישניםHumidity Sensor
DS1923-F5חיישניםHygrochron Temperature/Humidity Logger iButton with Data Memory
SHT1XחיישניםHUMIDITY TEMPERATURE SENSOR
HTS2010SMDחיישניםTEMPERATURE RELATIVE HUMIDITY SENSOR
HS1100חיישניםRELATIVE HUMIDITY SENSOR
HTM2500חיישניםRELATIVE HUMIDITY/ TEMPERATURE MODULE
HTG3415CFBחיישניםRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HTG3535CFBחיישניםRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HTG3535CHחיישניםRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HTG3433CFBחיישניםRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HTG3433CHחיישניםRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HTG3400חיישניםRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HTF3226LFחיישניםTEMPERATURE HUMIDITY MODULE
HTG3515PVBLחיישניםRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HTG3515PVBSחיישניםRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HTG3515PVHSחיישניםRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HPP808D033חיישניםTEMPERATURE HUMIDITY MODULE
HPP808G031חיישניםTEMPERATURE HUMIDITY MODULE
HTG3413PVHSחיישניםRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HTG3513PVHSחיישניםRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HTG3433PVHSחיישניםRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HTG3533PVHSחיישניםRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HTG3415PVHSחיישניםRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HTG3435PVHSחיישניםRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HTG3535PVHSחיישניםRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE