קטלוג חלקי אלקטרוניקה מהירות חיישנים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
2SA1859חיישניםSilicon Epitaxial Planar Transistor(Audio Output Driver Velocity-modulation)
2SA1859AחיישניםSilicon Epitaxial Planar Transistor(Audio Output Driver Velocity-modulation)
2SA1964חיישניםaudio amplifier output stages/TV velocity modulation (-160V, -1.5A)
2SC4883חיישניםSilicon Epitaxial Planar Transistor(Audio Output Driver Velocity-modulation)
ENV-05DB-S2חיישניםHigh Precision Angular Velocity Sensor Utilizing
ENV05DB-S2חיישניםHigh Precision Angular Velocity Sensor Utilizing
VT6120חיישניםVelocity Gigabit Ethernet Controllers
SAF1005חיישניםSeries Velocity Switch
SAF1006חיישניםSeries Velocity Switch
SAF1007חיישניםSeries Velocity Switch
SAF1008חיישניםSeries Velocity Switch
SAF1025חיישניםSeries Velocity Switch
SAF1026חיישניםSeries Velocity Switch
SAF1027חיישניםSeries Velocity Switch
SAF1028חיישניםSeries Velocity Switch
VT6122חיישניםVelocity Gigabit Ethernet Controllers
407114חיישניםCFM Thermo Anemometer Air Velocity, Air Flow, and Temperature
560.425חיישניםMETER AIR VELOCITY T锛嘢COPIC PROBE