קטלוג חלקי אלקטרוניקה עשן חיישנים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MC145011חיישניםPhotoelectric Smoke Detector with
MC145012DWחיישניםPhotoelectic Smoke Detector with Temporal Pattern Horn Driver
MC145018חיישניםLONIZATION SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT TEMPORAL HORN DRIVER
MC14467P1חיישניםIONIZATION SMOKE DETECTOR
MC14468חיישניםLONIZATION SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
CS235חיישניםSystem Photoelectric Smoke Detector
CS235GDW18חיישניםSystem Photoelectric Smoke Detector
CS235GDWR18חיישניםSystem Photoelectric Smoke Detector
CS235GN18חיישניםSystem Photoelectric Smoke Detector
A5348CAחיישניםSMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT TIMER
5364חיישניםSMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
A5364CAחיישניםSMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
5349חיישניםSMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT TIMER
A5349CAחיישניםSMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT TIMER
MC14467-1חיישניםLow-Power CMOS Ionization Smoke Detector
MC14467PחיישניםLow-Power CMOS Ionization Smoke Detector
MC14467P-1חיישניםLow-Power CMOS Ionization Smoke Detector
MC145017חיישניםLow-Power CMOS Ionlzatlon Smoke Detector wite Temporal Pattern Horn Driver
MC145010חיישניםPhotoelectric Smoke Detector with
A5367CAחיישניםSMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT TIMER
M75010חיישניםPHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
A5358CAחיישניםPHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT TIMER
A5347CAחיישניםSMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT TIMER
A5368CAחיישניםSMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT TIMER
RE46C122חיישניםCMOS Ionization Smoke Detector ASIC
RE46C121חיישניםCMOS Ionization Smoke Detector ASIC with Interconnect
MC145010EDחיישניםPhotoelectric Smoke Detector with
RE46C112חיישניםIonization Smoke Detector
RE46C114חיישניםIonization Smoke Detector
RE46C120חיישניםCMOS Ionization Smoke Detector ASIC