קטלוג חלקי אלקטרוניקה פיזואלקטריים חיישנים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
TPU207חיישניםPIEZOELECTRIC INVERTER MODULE
TPU207N-1001חיישניםPIEZOELECTRIC INVERTER MODULE
FAR-C4CN-11059-K02-RחיישניםPiezoelectric Resonator 23.9
FAR-C4CN-11059-K10-RחיישניםPiezoelectric Resonator 23.9
FAR-C4CN-11059-K20-RחיישניםPiezoelectric Resonator 23.9
FAR-C4CN-11059-L02-RחיישניםPiezoelectric Resonator 23.9
FAR-C4CN-11059-M22-RחיישניםPiezoelectric Resonator 23.9
UCC3975חיישניםMULTI TOPOLOGY PIEZOELECTRIC TRANSFORMER CONTROLLER
UCC3975PWחיישניםMULTI TOPOLOGY PIEZOELECTRIC TRANSFORMER CONTROLLER
UCC3976חיישניםMULTI TOPOLOGY PIEZOELECTRIC TRANSFORMER CONTROLLER
UCC3976PWחיישניםMULTI TOPOLOGY PIEZOELECTRIC TRANSFORMER CONTROLLER
UCC3977חיישניםMULTI TOPOLOGY PIEZOELECTRIC TRANSFORMER CONTROLLER
UCC3977PWחיישניםMULTI TOPOLOGY PIEZOELECTRIC TRANSFORMER CONTROLLER
LM4960חיישניםPiezoelectric Speaker Driver
LM4960SQחיישניםPiezoelectric Speaker Driver
FAR-F6CE-2G4840-L2WCחיישניםPiezoelectric (1000 2500
FAR-F6CE-2G4840-L2WC-UחיישניםPiezoelectric (1000 2500
FAR-F6CE-2G4840-L2WC-VחיישניםPiezoelectric (1000 2500
FAR-F6CE-2G4840-L2WC-WחיישניםPiezoelectric 1700
UCC2976חיישניםMULTI TOPOLOGY PIEZOELECTRIC TRANSFORMER CONTROLLER
UCC2976PWחיישניםMULTI TOPOLOGY PIEZOELECTRIC TRANSFORMER CONTROLLER
FAR-C3CN-0חיישניםPiezoelectric Resonator
FAR-F5CE-915M00-D238חיישניםPiezoelectric 1000
FAR-F5CE-915M00-D238-UחיישניםPiezoelectric 1700
FAR-F5CE-915M00-D238-VחיישניםPiezoelectric 1700
FAR-F5CE-915M00-D238-WחיישניםPiezoelectric 1000
FAR-F5CEחיישניםPiezoelectric 1700
FAR-F5CE-820M00-D231חיישניםPiezoelectric 1000
FAR-F5CE-820M00-D231-UחיישניםPiezoelectric 1000
FAR-F5CE-820M00-D231-VחיישניםPiezoelectric 1000