קטלוג חלקי אלקטרוניקה תמונה חיישנים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
CXA1201חיישניםIMAGE SIGNAL PROCESSING
CXA1201MחיישניםIMAGE SIGNAL PROCESSING
CXA1201QחיישניםIMAGE SIGNAL PROCESSING
MA1100-MחיישניםVertical Driver Video Camera Area Image Sensor
SAA7112חיישניםDecoder with High-Performance Scaler Image Port PELICAN
CXD3408חיישניםTiming Generator Signal Processor Frame Readout Image Sensor
CXD3408GAחיישניםTiming Generator Signal Processor Frame Readout Image Sensor
ICX026CKAחיישניםINCH IMAGE SENSOR NTSC COLOR CAMERA
ICX027BLAחיישניםINCH IMAGE SENSOR CCIR CAMERA
ICX027CKAחיישניםINCH IMAGE SENSOR COLOR CAMERA
ICX038BNAחיישניםDiagonal (Type Image Sensor NTSC Color Video Cameras
ICX038BNBחיישניםDiagonal (Type Image Sensor NTSC Color Video Cameras
ICX038DLAחיישניםDiagonal (Type Image Sensor Black-and-White Video Cameras
ICX038DLBחיישניםDiagonal (Type Image Sensor Black-and-White Video Cameras
ICX038DNAחיישניםDiagonal (Type Image Sensor NTSC Color Video Cameras
ICX038DNBחיישניםDiagonal (Type Image Sensor NTSC Color Video Cameras
ICX039חיישניםDiagonal (Type Image Sensor CCIR Black-and-White Video Cameras
ICX039BLAחיישניםDiagonal (Type Image Sensor CCIR Black-and-White Video Cameras
ICX039BLBחיישניםDiagonal (Type Image Sensor CCIR Black-and-White Video Cameras
ICX039BNAחיישניםDiagonal (Type Image Sensor Color Video Cameras
ICX039BNBחיישניםDiagonal (Type Image Sensor Color Video Cameras
ICX039DLAחיישניםDiagonal (Type Image Sensor CCIR Black-and-White Video Cameras
ICX039DLBחיישניםDiagonal (Type Image Sensor CCIR Black-and-White Video Cameras
ICX039DNAחיישניםDiagonal (Type Image Sensor Color Video Cameras
ICX039DNBחיישניםDiagonal (Type Image Sensor Color Video Cameras
ICX044BKAחיישנים1/3-inch Image Sensor NTSC Color Camera
ICX054AKחיישנים1/3-inch Image Sensor NTSC Color Camera
ICX054ALחיישנים1/3-inch Image Sensor Camera
ICX054BKחיישניםDiagonal (Type Image Sensor NTSC Color Video Cameras
ICX054BLחיישניםDiagonal (Type Image Sensor Video Cameras