קטלוג חלקי אלקטרוניקה CMOS

Electronic Partsקטגוריהתיאור
S3C9234חיישנים8-Bit CMOS Microcontroller
S3P9234חיישנים8-Bit CMOS Microcontroller
93C46חיישניםBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-EJחיישניםBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-EPחיישניםBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ESMחיישניםBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ESNחיישניםBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-IJחיישניםBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-IPחיישניםBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ISMחיישניםBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ISNחיישניםBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-JחיישניםBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-PחיישניםBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-SMחיישניםBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-SNחיישניםBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
HM6264Aחיישנים8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264FP-10חיישנים8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264FP-12חיישנים8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264FP-15חיישנים8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-10חיישנים8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-10Lחיישנים8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-12חיישנים8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-12Lחיישנים8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-15חיישנים8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-15Lחיישנים8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LP-10חיישנים8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LP-10Lחיישנים8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LP-12חיישנים8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LP-12Lחיישנים8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LP-15חיישנים8192-word 8-bit High Speed CMOS Static