קטלוג חלקי אלקטרוניקה בקרה אלקטרונית כרכים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
ML4835מולטימדיהCompact Fluorescent Electronic Dimming Ballast Controller
ML4835CPמולטימדיהCompact Fluorescent Electronic Dimming Ballast Controller
ML4835CSמולטימדיהCompact Fluorescent Electronic Dimming Ballast Controller
TLP1217מולטימדיהCOPIER, LASER BEAM PRINTER FACSIMILE, PRINTER, ELECTRONIC TYPEWRITER
2SB1119מולטימדיהAmp,Electronic Governor Applications
2SB544מולטימדיהLow-Frequency Power Electronic Governor Applications
2SB698מולטימדיהOutput, Electronic Governor, DC-DC Converter Applications
2SD400מולטימדיהLow-Frequency Power Electronic Governor Applications
2SD734מולטימדיהOutput, Electronic Governor, DC-DC Converter Applications
LA7220מולטימדיהElectronic Switch VCR/Audio
LA7220Mמולטימדיה3-Channel 2-Position Electronic Switch VCR/Audio
1SV228מולטימדיהVARIABLE CAPACITANCE DIODE (ELECTRONIC TUNING APPLICATIONS RECEIVERS)
BA6161מולטימדיהSwitching regulator electronic tuning
BA6161FמולטימדיהSwitching regulator electronic tuning
BA6161NמולטימדיהSwitching regulator electronic tuning
CXA2078QמולטימדיהBus-Compatible Audio/Video Switch with Electronic Volume
CXA2125QמולטימדיהAudio/Video Switch with Electronic Volume Scart
CXA2126מולטימדיהAudio/Video Switch with Electronic Volume Scart
CXA2126QמולטימדיהAudio/Video Switch with Electronic Volume Scart
CXA2161RמולטימדיהCompatible Audio Video Switch Electronic Volume Control
LC72133MמולטימדיהFrequency Synthesizer Electronic Tuning
LC72133VמולטימדיהFrequency Synthesizer Electronic Tuning
LC72136מולטימדיהFrequency Synthesizer Electronic Tuning
LC72136MמולטימדיהFrequency Synthesizer Electronic Tuning
LC72136NMמולטימדיהFrequency Synthesizer Electronic Tuning
LC72137MמולטימדיהFrequency Synthesizer Electronic Tuning
LC75343מולטימדיהElectronic Volume Control System on-Chip
LC75343MמולטימדיהElectronic Volume Control System on-Chip
LC75391מולטימדיהSingle-Chip Electronic Volume Control System
LC75391MמולטימדיהSingle-Chip Electronic Volume Control System