קטלוג חלקי אלקטרוניקה הגנה

Electronic Partsקטגוריהתיאור
TLP200GמולטימדיהTRIPOLAR OVERVOLTAGE PROTECTION TELECOM LINE
TLP200G-1מולטימדיהTRIPOLAR OVERVOLTAGE PROTECTION TELECOM LINE
TLP200MמולטימדיהTRIPOLAR OVERVOLTAGE PROTECTION TELECOM LINE
TLP270GמולטימדיהTRIPOLAR OVERVOLTAGE PROTECTION TELECOM LINE
TLP270G-1מולטימדיהTRIPOLAR OVERVOLTAGE PROTECTION TELECOM LINE
TLP270MמולטימדיהTRIPOLAR OVERVOLTAGE PROTECTION TELECOM LINE
ESDA14V2SC6מולטימדיהQUAD TRANSIL ARRAY PROTECTION
BTS117מולטימדיהSmart Lowside Power Switch (Logic Level Input Input Protection Thermal Shutdown Overload protection)
24C08מולטימדיהKbit Serial EEPROM with User-Defined Block Write Protection
MAX4271מולטימדיהCurrent-Limiting Swap Controllers with Autoretry, DualSpeed/BiLevel Fault Protection
MAX4271ESAמולטימדיהCurrent-Limiting Swap Controllers with Autoretry, DualSpeed/BiLevel Fault Protection
MAX4271-MAX4273מולטימדיהCurrent-Limiting Swap Controllers with Autoretry, DualSpeed/BiLevel Fault Protection
MAX4272ESAמולטימדיהCurrent-Limiting Swap Controllers with Autoretry, DualSpeed/BiLevel Fault Protection
MAX4273EEEמולטימדיהCurrent-Limiting Swap Controllers with Autoretry, DualSpeed/BiLevel Fault Protection
MAX4273ESEמולטימדיהCurrent-Limiting Swap Controllers with Autoretry, DualSpeed/BiLevel Fault Protection
UDN2987מולטימדיה8-CHANNEL SOURCE DRIVER WITH OVER-CURRENT PROTECTION
UDN2987Aמולטימדיה8-CHANNEL SOURCE DRIVER WITH OVER-CURRENT PROTECTION
UDN2987LWמולטימדיה8-CHANNEL SOURCE DRIVER WITH OVER-CURRENT PROTECTION
X24645מולטימדיהAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645PמולטימדיהAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645P-2.7מולטימדיהAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645PIמולטימדיהAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645PI-2.7מולטימדיהAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645PMמולטימדיהAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645PM-2.7מולטימדיהAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645SמולטימדיהAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645S-2.7מולטימדיהAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645S8מולטימדיהAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645S8-2.7מולטימדיהAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645S8IמולטימדיהAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection