קטלוג חלקי אלקטרוניקה טלוויזיה יישומים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
PGT20405מולטימדיהDFB/EA Laser Module Gb/s Applications
MAX3054מולטימדיהFault-Protected/Tolerant Transceivers In-Car Applications
MAX3054ASDמולטימדיהFault-Protected/Tolerant Transceivers In-Car Applications
MAX3055ASDמולטימדיהFault-Protected/Tolerant Transceivers In-Car Applications
MAX3056ASDמולטימדיהFault-Protected/Tolerant Transceivers In-Car Applications
BAT54CSMמולטימדיהSCHOTTKY DIODE HERMETIC CERAMIC SURFACE MOUNT PACKAGE HIGH RELIABILITY APPLICATIONS
HN8050מולטימדיהSilicon Epitaxial Planar Transistor switching amplifier applications
HN8050CמולטימדיהSilicon Epitaxial Planar Transistor switching amplifier applications
HN8050DמולטימדיהSilicon Epitaxial Planar Transistor switching amplifier applications
TIP42CמולטימדיהMedium Power Linear Switching Applications
IRF130SMDמולטימדיהN-CHANNEL POWER MOSFET HI.REL APPLICATIONS
IRF9130SMDמולטימדיהP-CHANNEL POWER MOSFET HI.REL APPLICATIONS
IRF9530-220MמולטימדיהP-CHANNEL POWER MOSFET HI.REL APPLICATIONS
IRF9530SמולטימדיהP-CHANNEL POWER MOSFET HI.REL APPLICATIONS
IRF9530SMDמולטימדיהP-CHANNEL POWER MOSFET HI.REL APPLICATIONS
2SA1013מולטימדיהTRANSISTOR (COLOR VERT. DEFELCTION OUTPUT APPLICATIONS)
2SA1015LמולטימדיהTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1016מולטימדיהHigh-Voltage Low-Noise Applications
2SA1016KמולטימדיהHigh-Voltage Low-Noise Applications
2SA1020מולטימדיהTRANSISTOR (POWER AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1048מולטימדיהTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1048LמולטימדיהTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1049מולטימדיהTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1091מולטימדיהTRANSISTOR (HIGH VOLTAGE CONTROL APPLICATIONS PLASMA DISPLAY, NIXIE TUBE DRIVER, CATHODE TUBE BRIGHTNESS CONTROL)
2SA1145מולטימדיהTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1150מולטימדיהTRANSISTOR FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1160מולטימדיהTRANSISTOR (STROBE FLASH, MEDIUM POWER AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1162מולטימדיהTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY GENERAL PURPOSE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1163מולטימדיהTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY GENERAL PURPOSE AMPUFIER APPLICATIONS)
2SA1177מולטימדיהApplications