קטלוג חלקי אלקטרוניקה להקליט קול

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MSM6595מולטימדיה1-Mbit Serial Voice
MSM6595Aמולטימדיה1-Mbit Serial Voice
MSM6595A-XXמולטימדיה1-Mbit Serial Voice
MSM6596Aמולטימדיה2-Mbit Serial Voice
MSM6596A-XXמולטימדיה2-Mbit Serial Voice
MSM6597Aמולטימדיה3-Mbit Serial Voice
MSM6597A-XXמולטימדיה3-Mbit Serial Voice
MT8840מולטימדיהISO2-CMOS Data Over Voice Modem
MT8840-1מולטימדיהISO2-CMOS Data Over Voice Modem
MT8840AEמולטימדיהISO2-CMOS Data Over Voice Modem
MT8840ASמולטימדיהISO2-CMOS Data Over Voice Modem
I5216מולטימדיהMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216EמולטימדיהMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216EDמולטימדיהMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216EIמולטימדיהMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216PמולטימדיהMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216SמולטימדיהMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216SDמולטימדיהMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216SIמולטימדיהMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216XמולטימדיהMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
TLC32045CמולטימדיהVOICE-BAND ANALOG INTERFACE CIRCUITS
TLC32045CFNמולטימדיהVOICE-BAND ANALOG INTERFACE CIRCUITS
TLC32045CNמולטימדיהVOICE-BAND ANALOG INTERFACE CIRCUITS
TLC32045IמולטימדיהVOICE-BAND ANALOG INTERFACE CIRCUITS
TLC32045INמולטימדיהVOICE-BAND ANALOG INTERFACE CIRCUITS
IS22C022מולטימדיהVERSATILE INSTANT VOICE
IS22C022PמולטימדיהVERSATILE INSTANT VOICE
IS22C022XמולטימדיהVERSATILE INSTANT VOICE
Z89176מולטימדיהVoice Processing Controllers
MC34118מולטימדיהVOICE SWITCHED SPEAKERPHONE CIRCUIT