קטלוג חלקי אלקטרוניקה מאגרים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
74FCT244מולטימדיהInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD54-74FCT240מולטימדיהInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT240מולטימדיהInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT240ATמולטימדיהInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT240ATEמולטימדיהInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT240ATMמולטימדיהInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT240EמולטימדיהInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT240MמולטימדיהInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT240SMמולטימדיהInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT241מולטימדיהInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT241EמולטימדיהInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT241MמולטימדיהInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT241SMמולטימדיהInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT244מולטימדיהInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT244ATמולטימדיהInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT244ATEמולטימדיהInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT244ATMמולטימדיהInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT244EמולטימדיהInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT244MמולטימדיהInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT244SMמולטימדיהInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CY5474FCT240Tמולטימדיה8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240ATQCTמולטימדיה8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240CTQCTמולטימדיה8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240CTSOCמולטימדיה8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240CTSOCTמולטימדיה8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240Tמולטימדיה8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240TSOCמולטימדיה8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240TSOCTמולטימדיה8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240TSSOPמולטימדיה8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240TTSSOPמולטימדיה8-Bit Buffers/Line Drivers