קטלוג חלקי אלקטרוניקה מגברי הספק

Electronic Partsקטגוריהתיאור
GAL20V8ZמולטימדיהZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-12QJמולטימדיהZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-12QPמולטימדיהZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-15QJמולטימדיהZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-15QPמולטימדיהZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-12QJמולטימדיהZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-12QPמולטימדיהZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-15QJמולטימדיהZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-15QPמולטימדיהZero Power E2CMOS
SBH92344G-FSANמולטימדיהHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344N-FSANמולטימדיהHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344P-FSANמולטימדיהHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344Z-FSANמולטימדיהHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
MAX6803מולטימדיה4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6803USD-Tמולטימדיה4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6804USD-Tמולטימדיה4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6805USD-Tמולטימדיה4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
NE57811מולטימדיהAdvanced memory termination power with shutdown
NE57811SמולטימדיהAdvanced memory termination power with shutdown
TA8256HמולטימדיהAUDIO POWER AMPLIFIER
TBP28L22JמולטימדיהSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
TBP28L22NמולטימדיהSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
2N6295מולטימדיהDARLINGTON COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTOR
LM4835מולטימדיהStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTמולטימדיהStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTEמולטימדיהStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM759מולטימדיהPower Operational Amplifiers
LM759CHמולטימדיהPower Operational Amplifiers
LM759CPמולטימדיהPower Operational Amplifiers
LM759H883מולטימדיהPower Operational Amplifiers