קטלוג חלקי אלקטרוניקה ממשק

Electronic Partsקטגוריהתיאור
LM75מולטימדיהDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIM-3מולטימדיהDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIM-5מולטימדיהDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMM-3מולטימדיהDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMM-5מולטימדיהDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMMX-3מולטימדיהDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMMX-5מולטימדיהDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMX-3מולטימדיהDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMX-5מולטימדיהDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
MAX1090מולטימדיה400ksps, 8-/4-Channel, 10-Bit ADCs with 2.5V Reference Parallel Interface
MAX1090ACEIמולטימדיה400ksps, 8-/4-Channel, 10-Bit ADCs with 2.5V Reference Parallel Interface
MAX1090AEEIמולטימדיה400ksps, 8-/4-Channel, 10-Bit ADCs with 2.5V Reference Parallel Interface
MAX500מולטימדיהCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500ACPEמולטימדיהCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500ACWEמולטימדיהCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500AEJEמולטימדיהCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500AEPEמולטימדיהCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500AEWEמולטימדיהCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500AMJEמולטימדיהCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500AMLPמולטימדיהCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500BCPEמולטימדיהCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500BCWEמולטימדיהCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500BEJEמולטימדיהCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500BEPEמולטימדיהCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500BEWEמולטימדיהCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500BMJEמולטימדיהCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500BMLPמולטימדיהCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
ADS5270מולטימדיה8-Channel, 12-Bit, 40MSPS with Serial LVDS Interface
ADS5270IPFPמולטימדיה8-Channel, 12-Bit, 40MSPS with Serial LVDS Interface
ADS5270IPFPTמולטימדיה8-Channel, 12-Bit, 40MSPS with Serial LVDS Interface