קטלוג חלקי אלקטרוניקה מעבדים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
TMS320C6414מולטימדיהFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6414TמולטימדיהFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415מולטימדיהFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415TמולטימדיהFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416מולטימדיהFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416TמולטימדיהFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
PCF5081מולטימדיהbaseband processors digital mobile cellular radio
PCF5082מולטימדיהbaseband processors digital mobile cellular radio
Z89371מולטימדיה16-Bit Digital Signal Processors
Z8937116FSCמולטימדיה16-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
Z8937116PSCמולטימדיה16-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
Z8937116VSCמולטימדיה16-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
Z86C03מולטימדיהCMOS 8-BIT CONSUMER CONTROLLER PROCESSORS
IDT71216מולטימדיהBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
IDT71216S10PFמולטימדיהBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
IDT71216S12PFמולטימדיהBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
IDT71216S8PFמולטימדיהBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
IDT71216S9PFמולטימדיהBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
Z89321מולטימדיה16-Bit Digital Signal Processors
Z8932120FSCמולטימדיה16-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
Z8932120PSCמולטימדיה16-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
Z8932120VSCמולטימדיה16-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
Z89373מולטימדיה16-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
N80C186EA20מולטימדיה16-BIT HIGH-INTEGRATION EMBEDDED PROCESSORS
NS32FX161-15מולטימדיהAdvanced Imaging/Communication Signal Processors
NS32FX161-20מולטימדיהAdvanced Imaging/Communication Signal Processors
NS32FX164-20מולטימדיהAdvanced Imaging/Communication Signal Processors
NS32FX164-25מולטימדיהAdvanced Imaging/Communication Signal Processors
NS32FX164V-15מולטימדיהAdvanced Imaging/Communication Signal Processors
NS32FX164V-20מולטימדיהAdvanced Imaging/Communication Signal Processors