קטלוג חלקי אלקטרוניקה מפענחי

Electronic Partsקטגוריהתיאור
DM74LS138EמולטימדיהDecoders/Demultiplexers
DM74LS138JמולטימדיהDecoders/Demultiplexers
DM74LS138WמולטימדיהDecoders/Demultiplexers
HD74LS138מולטימדיה3-Line-to-8-Line Decoders/Demultiplexers
SN74LS138מולטימדיה3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74LS138Nמולטימדיה3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
74AC11238מולטימדיה3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
5962-9851601Q2Aמולטימדיה3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
5962-9851601QEAמולטימדיה3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
5962-9851601QFAמולטימדיה3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74HC138מולטימדיה3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74HC138Dמולטימדיה3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74HC138Nמולטימדיה3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74HC138PWמולטימדיה3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
CD74ACT238מולטימדיה3-to-8-Line Decoders/Demultiplexers
CD74ACT238Eמולטימדיה3-to-8-Line Decoders/Demultiplexers
CD74ACT238Mמולטימדיה3-to-8-Line Decoders/Demultiplexers
74HC155מולטימדיהDual 2-to-4-line Decoders/Demultiplexers
HD74HC155מולטימדיהDual 2-to-4-line Decoders/Demultiplexers
HD74LS145מולטימדיהBCD-to-Decimal Decoders Drivers(with outputs)
HD74LS145PמולטימדיהBCD-to-Decimal Decoders Drivers(with outputs)
SN74LS145מולטימדיהBCD-TO-DECIMAL DECODERS/DRIVERS
HD74LS247מולטימדיה8CD-to-Seven-Segment Decoders/Drivers(with outputs)
HD74LS248מולטימדיהBCD-to-Seven-Segment Decoders/Drivers(internal pull-up outputs)
HD74LS249מולטימדיהBCD-to-Seven-Segment Decoders/Drivers(with open collector outputs)
SN74LS247מולטימדיהBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS
SN74LS247NמולטימדיהBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS
SN74LS248מולטימדיהBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS
SN74LS248DמולטימדיהBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS
SN74LS248DWמולטימדיהBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS