קטלוג חלקי אלקטרוניקה משדרים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MAX232Eמולטימדיה15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECPEמולטימדיה15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECSEמולטימדיה15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECWEמולטימדיה15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EEPEמולטימדיה15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EESEמולטימדיה15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EEWEמולטימדיה15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
74FCT162952ATPACTמולטימדיה16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952BTPVCTמולטימדיה16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952ETPACTמולטימדיה16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952BTPVCמולטימדיה16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952ETPVCמולטימדיה16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952Tמולטימדיה16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952TSSOPמולטימדיה16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPACTמולטימדיה16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPVCTמולטימדיה16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPACTמולטימדיה16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPVCTמולטימדיה16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPACTמולטימדיה16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPVCTמולטימדיה16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ATPVCמולטימדיה16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646CTPVCמולטימדיה16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ETPVCמולטימדיה16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646Tמולטימדיה16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TSSOPמולטימדיה16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TTSSOPמולטימדיה16-Bit Registered Transceivers
MAX3050מולטימדיהFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3050ASAמולטימדיהFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3050-MAX3057מולטימדיהFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3054מולטימדיהFault-Protected/Tolerant Transceivers In-Car Applications