קטלוג חלקי אלקטרוניקה סטריאו מפענחי

Electronic Partsקטגוריהתיאור
CS4334מולטימדיה8-Pin, 24-Bit, Stereo Converter
CS4334-BSמולטימדיה8-Pin, 24-Bit, Stereo Converter
CS4334-KSמולטימדיה8-Pin, 24-Bit, Stereo Converter
LM4835מולטימדיהStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTמולטימדיהStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTEמולטימדיהStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
CS4330מולטימדיהStereo Converter Digital Audio
CS4330-BSמולטימדיהStereo Converter Digital Audio
CS4330-KSמולטימדיהStereo Converter Digital Audio
LMC1982מולטימדיהDigitally-Controlled Stereo Tone Volume Circuit with Selectable Stereo Inputs
LMC1982CINמולטימדיהDigitally-Controlled Stereo Tone Volume Circuit with Selectable Stereo Inputs
LMC1982CIVמולטימדיהDigitally-Controlled Stereo Tone Volume Circuit with Selectable Stereo Inputs
LMC1983מולטימדיהDigitally-Controlled Stereo Tone Volume Circuit with Three Selectable Stereo Inputs
LMC1983CINמולטימדיהDigitally-Controlled Stereo Tone Volume Circuit with Three Selectable Stereo Inputs
LMC1983CIVמולטימדיהDigitally-Controlled Stereo Tone Volume Circuit with Three Selectable Stereo Inputs
LMC1992מולטימדיהLMC1992 Digitally-Controlled Stereo Tone Volume Circuit with Four-Channel Input-Selector
LMC1992CCNמולטימדיהLMC1992 Digitally-Controlled Stereo Tone Volume Circuit with Four-Channel Input-Selector
MC145073DWמולטימדיהDual 16-Bit Stereo Audio Sigma-Delta
MC145074DמולטימדיהStereo Audio Sigma-Delta Digital-to-Analog Converter
MC145076DמולטימדיהMC145076 Stereo Audio Smoothing Filter
UDA1360TSמולטימדיהLow-voltage low-power stereo audio
LA4800מולטימדיהStereo Headphone Power Amplifier
LA4800VמולטימדיהStereo Headphone Power Amplifier
AD1845מולטימדיהParallel-Port 16-Bit SoundPort Stereo Codec
AD1845JPמולטימדיהParallel-Port 16-Bit SoundPort Stereo Codec
AD1845JP-REELמולטימדיהParallel-Port 16-Bit SoundPort Stereo Codec
AD1845JSTמולטימדיהParallel-Port 16-Bit SoundPort Stereo Codec
AD1846מולטימדיהCost Parallel-Port 16-Bit SoundPort Stereo Codec
AD1846JPמולטימדיהCost Parallel-Port 16-Bit SoundPort Stereo Codec
AD1847מולטימדיהSerial-Port 16-Bit SoundPort Stereo Codec