קטלוג חלקי אלקטרוניקה קודקים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
PCM3002Eמולטימדיה16-/20-Bit Single-Ended Analog Input/Output STEREO AUDIO CODECs
PCM3003מולטימדיה16-/20-Bit Single-Ended Analog Input/Output STEREO AUDIO CODECs
PCM3003Eמולטימדיה16-/20-Bit Single-Ended Analog Input/Output STEREO AUDIO CODECs
T7504מולטימדיהT7504 T75504 Quad Codecs with Filters
TLV320AIC21מולטימדיהVoice-Band Codecs
TLV320AIC25מולטימדיהVoice-Band Codecs
TLV320AIC24מולטימדיהVoice-Band Codecs
TLV320AIC20מולטימדיהVoice-Band Codecs
TLV320AIC1110מולטימדיהVoice-Band Codecs
TLV320AIC1109מולטימדיהVoice-Band Codecs
TLV320AIC1107מולטימדיהVoice-Band Codecs
TLV320AIC1106מולטימדיהVoice-Band Codecs
TLV320AIC1103מולטימדיהVoice-Band Codecs
TLV320AIC22CמולטימדיהVoice-Band Codecs
TLV320AIC15מולטימדיהVoice-Band Codecs
TLV320AIC14מולטימדיהVoice-Band Codecs
TLV320AIC13מולטימדיהVoice-Band Codecs
TLV320AIC12מולטימדיהVoice-Band Codecs
TLV320AIC11מולטימדיהVoice-Band Codecs
TLV320AIC10מולטימדיהVoice-Band Codecs
W682310מולטימדיהDUAL-CHANNEL VOICEBAND CODECS
KT8554BDמולטימדיהCHIP CODECS
KT8554BJמולטימדיהCHIP CODECS
KT8554מולטימדיהCHIP CODECS
MSM7590מולטימדיהSinlge-Rail ADPCM CODECs
AFE1144מולטימדיהCodecs
PCM3002מולטימדיה16-/20-Bit Single-Ended Analog Input/Output Stereo Audio Codecs
AFE1230מולטימדיהCodecs
T8502מולטימדיהT8502 T8503 Dual Codecs with Filters
TLC320AD545מולטימדיהVoice-Band Codecs