קטלוג חלקי אלקטרוניקה קו רסיברים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
DS26C32AמולטימדיהQuad Differential Line Receiver
DS26C32AME883מולטימדיהQuad Differential Line Receiver
DS26C32AMW883מולטימדיהQuad Differential Line Receiver
DS26C32ATמולטימדיהQuad Differential Line Receiver
DS26C32ATMמולטימדיהQuad Differential Line Receiver
DS26C32ATNמולטימדיהQuad Differential Line Receiver
NJU6637מולטימדיה16-CHARACTER 3-LINE MATRIX CONTROLLER DRIVER
NJU6637CHמולטימדיה16-CHARACTER 3-LINE MATRIX CONTROLLER DRIVER
TLP200GמולטימדיהTRIPOLAR OVERVOLTAGE PROTECTION TELECOM LINE
TLP200G-1מולטימדיהTRIPOLAR OVERVOLTAGE PROTECTION TELECOM LINE
TLP200MמולטימדיהTRIPOLAR OVERVOLTAGE PROTECTION TELECOM LINE
TLP2200מולטימדיהisolated buss driver high speed line receiver
TLP2631מולטימדיהISOLATED LINE RECEIVER SIMPLEX/MULTIPLEX DATA TRANSMISSON
TLP270GמולטימדיהTRIPOLAR OVERVOLTAGE PROTECTION TELECOM LINE
TLP270G-1מולטימדיהTRIPOLAR OVERVOLTAGE PROTECTION TELECOM LINE
TLP270MמולטימדיהTRIPOLAR OVERVOLTAGE PROTECTION TELECOM LINE
TLP512מולטימדיהDigital Logic Ground Isolation Line Receiver Microprocessor System Interfaces Switching Power Supply Feedback Control Transistor Inverter
TLP558מולטימדיהIsolated Driver High Speed Line Receiver Microprocessor System Interfaces Gate Driver Transistor Inverter
TLP559מולטימדיהDigital Logic Ground Isolation Line Receiver Microprocessor System Interfaces Switching Power Supply Feedback Control Transistor Invertor
TLP559IGMמולטימדיהDigital Logic Ground Isolation Line Receiver Microprocessor System Interfaces Switching Power Supply Feedback Control Transistor Invertor
TLP759מולטימדיהTransistor Invertor Inverter Conditioner Line Receiver Interfaces
TLP759IGMמולטימדיהTransistor Invertor Inverter Conditioner Line Receiver Interfaces
HD74LS138מולטימדיה3-Line-to-8-Line Decoders/Demultiplexers
SL74LS138מולטימדיה3-to-8-Line Decoder/Demultiplexer
SL74LS138Dמולטימדיה3-to-8-Line Decoder/Demultiplexer
SL74LS138Nמולטימדיה3-to-8-Line Decoder/Demultiplexer
SN74LS138מולטימדיה3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74LS138Nמולטימדיה3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
2SD1092מולטימדיהDOUBLE DIFFUSED TYPE (POWER REGULATOR LINE OPERATED
74AC11138מולטימדיה3-LINE 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER