קטלוג חלקי אלקטרוניקה רעש בקרי

Electronic Partsקטגוריהתיאור
OPA2686מולטימדיהDual, Wideband, Noise, Voltage Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER
OPA2686UמולטימדיהDual, Wideband, Noise, Voltage Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER
INA-01170מולטימדיהNoise, Cascadable Silicon Bipolar MMIC Amplifier
2SC4835מולטימדיהSilicon epitaxial planer type(For band low-noise amplification)
MK2732-05מולטימדיהPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-05SמולטימדיהPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-05STRמולטימדיהPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06מולטימדיהPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GמולטימדיהPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GIמולטימדיהPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GITRמולטימדיהPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GTRמולטימדיהPhase Noise VCXO Multiplier
HA12134AFמולטימדיהDolby B-Type Noise Reduction System
2SA1016מולטימדיהHigh-Voltage Low-Noise Applications
2SA1016KמולטימדיהHigh-Voltage Low-Noise Applications
2SA921מולטימדיהSilicon epitaxial planer type(For high breakdown voltage low-noise amplification)
2SA970מולטימדיהTRANSISTOR NOISE AUDIO AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SB1036מולטימדיהSilicon epitaxial planer type(For low-frequency low-noise amplification)
2SB745מולטימדיהSilicon epitaxial planer type(For low-frequency low-noise amplification)
2SB745AמולטימדיהSilicon epitaxial planer type(For low-frequency low-noise amplification)
2SB788מולטימדיהSilicon epitaxial planer type(For high breakdown voltage low-noise amplification)
2SB792מולטימדיהSilicon epitaxial planer type(For high breakdown voltage low-noise amplification)
2SB792AמולטימדיהSilicon epitaxial planer type(For high breakdown voltage low-noise amplification)
2SC5019מולטימדיהSilicon epitaxial planer type(For band low-noise amplification)
2SC5064מולטימדיהEPITAXIAL PLANAR TYPE (WHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5065מולטימדיהEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5066מולטימדיהEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5066FTמולטימדיהEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5084מולטימדיהEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5085מולטימדיהEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)