קטלוג חלקי אלקטרוניקה שמע

Electronic Partsקטגוריהתיאור
LM833MמולטימדיהDual Audio Operational Amplifier
LM833MMמולטימדיהDual Audio Operational Amplifier
LM833MMXמולטימדיהDual Audio Operational Amplifier
LM833MXמולטימדיהDual Audio Operational Amplifier
LM833NמולטימדיהDual Audio Operational Amplifier
TA8256HמולטימדיהAUDIO POWER AMPLIFIER
LM4835מולטימדיהStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTמולטימדיהStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTEמולטימדיהStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
2SD2439מולטימדיהSilicon Triple Diffused Planar Transistor(Audio, Series Regulator General Purpose)
BA3131FSמולטימדיהDual operational amplifier with switch, audio inputs output
2SA1015מולטימדיהEPITAXIAL TYPE(AUDIO FREQUENCY GENERAL PURPOSE AMPLIFIER, DRIVER STAGE AMPLIFIER)
2SA1015LמולטימדיהTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1048מולטימדיהTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1048LמולטימדיהTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1049מולטימדיהTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1102מולטימדיהPLANAR SILICON TRANSISTOR(AUDIO POWER AMPLIFIER CONVERTER)
2SA1103מולטימדיהPLANAR SILICON TRANSISTOR(AUDIO POWER AMPLIFIER CONVERTER)
2SA1105מולטימדיהPLANAR SILICON TRANSISTOR(AUDIO POWER AMPLIFIER CONVERTER)
2SA1106מולטימדיהPLANAR TRANSISTOR(AUDIO POWER AMPLIFIER, CONVERTER)
2SA1145מולטימדיהTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1162מולטימדיהTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY GENERAL PURPOSE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1163מולטימדיהTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY GENERAL PURPOSE AMPUFIER APPLICATIONS)
2SA1182מולטימדיהTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY POWER AMPLIFIER, DRIVER STAGE AMPLIFIER, SWITCHING APPLICATIONS)
CS4330מולטימדיהStereo Converter Digital Audio
CS4330-BSמולטימדיהStereo Converter Digital Audio
CS4330-KSמולטימדיהStereo Converter Digital Audio
2SA562TMמולטימדיהTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY POWER, DRIVER STAGE AMPLIFIER, SWITCHING APPLICATIONS)
2SA817מולטימדיהTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA949מולטימדיהTRANSISTOR (DRIVER STAGE AUDIO AMPLIFIER, HIGH VOLTAGE SWITCHING APPLICATIONS)