קטלוג חלקי אלקטרוניקה AC97 Codec

Electronic Partsקטגוריהתיאור
WM9701מולטימדיהPower AC97 Multimedia Audio Codec
WM9701AמולטימדיהPower AC97 Multimedia Audio Codec
WM9701ACFTVמולטימדיהPower AC97 Multimedia Audio Codec
WM9703מולטימדיהAC97 Revision Audio Codec
WM9703CFTVמולטימדיהAC97 Revision Audio Codec
WM9705מולטימדיהMultimedia AC97 CODEC with Integrated Touch Screen Controller
WM9705SEFLRVמולטימדיהMultimedia AC97 CODEC with Integrated Touch Screen Controller
WM9705SEFTVמולטימדיהMultimedia AC97 CODEC with Integrated Touch Screen Controller
WM9707מולטימדיהAC97 Revision Audio Codec with Spdif Output
WM9708מולטימדיהAC97 Revision Audio Codec
WM9710מולטימדיהAC97 Audio CODEC Mixer with Integrated Headphone Driver
WM9710SEFLRVמולטימדיהAC97 Audio CODEC Mixer with Integrated Headphone Driver
WM9710SEFLVמולטימדיהAC97 Audio CODEC Mixer with Integrated Headphone Driver
WM9710SEFTRVמולטימדיהAC97 Audio CODEC Mixer with Integrated Headphone Driver
WM9710SEFTVמולטימדיהAC97 Audio CODEC Mixer with Integrated Headphone Driver
WM9712LמולטימדיהAC97 Audio Touchpanel CODEC
WM9712LEFLמולטימדיהAC97 Audio Touchpanel CODEC
WM9712LEFLRVמולטימדיהAC97 Audio Touchpanel CODEC
WM9712LEFLVמולטימדיהAC97 Audio Touchpanel CODEC
WM9712LEFTמולטימדיהAC97 Audio Touchpanel CODEC
WM9712LEFTRVמולטימדיהAC97 Audio Touchpanel CODEC
WM9712LEFVמולטימדיהAC97 Audio Touchpanel CODEC
WM9712LSEFLמולטימדיהAC97 Audio Touchpanel CODEC
WM9712LSEFLRVמולטימדיהAC97 Audio Touchpanel CODEC
WM9712LSEFLVמולטימדיהAC97 Audio Touchpanel CODEC
WM9712LSEFTמולטימדיהAC97 Audio Touchpanel CODEC
WM9712LSEFTRVמולטימדיהAC97 Audio Touchpanel CODEC
WM9712LSEFVמולטימדיהAC97 Audio Touchpanel CODEC
W83971DמולטימדיהAC97 AUDIO CODEC
UCB1500מולטימדיהAC97 bridge/host controller