קטלוג חלקי אלקטרוניקה Demodulators

Electronic Partsקטגוריהתיאור
TDA9817מולטימדיהSingle/multistandard VIF/SIF-PLL FM-PLL/AM demodulators
TDA9818מולטימדיהSingle/multistandard VIF/SIF-PLL FM-PLL/AM demodulators
MAX2306מולטימדיהCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2306EGIמולטימדיהCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2306-MAX2309מולטימדיהCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2308EGIמולטימדיהCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2309מולטימדיהCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2309EGIמולטימדיהCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2310מולטימדיהCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2310EEIמולטימדיהCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2310-MAX2316מולטימדיהCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2312EEIמולטימדיהCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2314מולטימדיהCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2314EEIמולטימדיהCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2316EEIמולטימדיהCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
TDA9885מולטימדיהI2C-bus controlled single multistandard alignment-free IF-PLL demodulators
TDA9885TSV3מולטימדיהI2C-bus controlled single multistandard alignment-free IF-PLL demodulators
TDA9886מולטימדיהI2C-bus controlled single multistandard alignment-free IF-PLL demodulators
TDA9886HNV4מולטימדיהI2C-bus controlled single multistandard alignment-free IF-PLL demodulators
TDA9886TV4מולטימדיהI2C-bus controlled single multistandard alignment-free IF-PLL demodulators
TDA9886TSV4מולטימדיהI2C-bus controlled single multistandard alignment-free IF-PLL demodulators
ZL10321מולטימדיהDVB-T "PVR-on-a-Chip" Digital Television System-On-a-Chip Processor with Dual Integrated COFDM Demodulators
MC1496מולטימדיהBALANCED MODULATORS/DEMODULATORS
MC1496BPמולטימדיהBALANCED MODULATORS/DEMODULATORS
MC1496DמולטימדיהBALANCED MODULATORS/DEMODULATORS
MC1496PמולטימדיהBALANCED MODULATORS/DEMODULATORS
LC7073MמולטימדיהError Detection Correction LSIs Demodulators
STV0360-EVמולטימדיהCOFDM demodulators terrestrial set-top
TDA3857מולטימדיהQuasi-split sound processor with demodulators
TDA3867מולטימדיהQuasi-split sound processor with demodulators