קטלוג חלקי אלקטרוניקה דיודות מנהרה

Electronic Partsקטגוריהתיאור
1N2927מיקרוגל RFGERMANIUM TUNNEL DIODE
AMD-8131BLCמיקרוגל RFHyper Transport PCI-X Tunnel
MP16XXמיקרוגל RF(MP1xxx) Tunnel Diodes
MP11XXמיקרוגל RF(MP1xxx) Tunnel Diodes
MP12XXמיקרוגל RF(MP1xxx) Tunnel Diodes
ASTDמיקרוגל RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
ASTD-1020-51מיקרוגל RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
ASTD-1020-820מיקרוגל RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
ASTD-1020-860מיקרוגל RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
ASTD-2030-51מיקרוגל RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
ASTD-2030-820מיקרוגל RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
ASTD-2030-860מיקרוגל RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
ASTD-3040-51מיקרוגל RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
ASTD-3040-820מיקרוגל RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
ASTD-3040-860מיקרוגל RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
ASTD-4050-51מיקרוגל RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
ASTD-4050-820מיקרוגל RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
ASTD-4050-860מיקרוגל RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
ASTD-5060-51מיקרוגל RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
ASTD-5060-820מיקרוגל RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
1N3712-20מיקרוגל RFTunnel Diodes
ASTD-5060-860מיקרוגל RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
1N4394מיקרוגל RFSILICON TUNNEL DIODE
1N4394Aמיקרוגל RFSILICON TUNNEL DIODE
1N4395מיקרוגל RFSILICON TUNNEL DIODE
1N4395Aמיקרוגל RFSILICON TUNNEL DIODE
1N3717מיקרוגל RF(1N3712 1N3721) TUNNEL DIODE
1N3713-21מיקרוגל RFTunnel Diodes
1N3712מיקרוגל RF(1N3712 1N3721) TUNNEL DIODE
24888מיקרוגל RFPreliminary AMD-8151 HyperTransport AGP3.0 Graphics Tunnel Data Sheet