קטלוג חלקי אלקטרוניקה דיודות

Electronic Partsקטגוריהתיאור
C67070-A2701-A67מיקרוגל RFIGBT Power Module (Half-bridge Including fast free-wheeling diodes Package with insulated metal base plate)
1N6637מיקרוגל RFWATT GLASS ZENER DIODES
1N6637USמיקרוגל RFWATT ZENER DIODES
BAT54CWמיקרוגל RFSchottky barrier double diodes
HBAT54Cמיקרוגל RFSilicon Schottky Barrier Double Diodes
LBAT54Cמיקרוגל RFDual Series Schottky Barrier Diodes
LBAT54CLT1מיקרוגל RFDual Series Schottky Barrier Diodes
1N5356Bמיקרוגל RFWATT ZENER REGULATOR DIODES 3.3-200 VOLTS
SMBG5356Bמיקרוגל RFWatt Surface Mount Silicon Zener Diodes
SMBJ5356Bמיקרוגל RFWatt Surface Mount Silicon Zener Diodes
PBTR2045CTמיקרוגל RFRectifier diodes Schottky barrier
PBTR2045CTBמיקרוגל RFRectifier diodes Schottky barrier
PBYR2045CTמיקרוגל RFRectifier diodes Schottky barrier
PBYR2045CTBמיקרוגל RFRectifier diodes Schottky barrier
PBYR2045CTFמיקרוגל RFRectifier diodes Schottky barrier
PBYR2045CTXמיקרוגל RFRectifier diodes Schottky barrier
ZMM10מיקרוגל RFSurface mount Silicon Planar Zener Diodes
ZMM100מיקרוגל RFSILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
MA40147מיקרוגל RFSchottky Detector Diodes
BZD27מיקרוגל RFVoltage regulator diodes
BZD27-C10מיקרוגל RFVoltage regulator diodes
BZD27-C100מיקרוגל RFVoltage regulator diodes
BZD27-C11מיקרוגל RFVoltage regulator diodes
BZD27-C110מיקרוגל RFVoltage regulator diodes
BZD27-C12מיקרוגל RFVoltage regulator diodes
BZD27-C120מיקרוגל RFVoltage regulator diodes
BZD27-C13מיקרוגל RFVoltage regulator diodes
BZD27-C130מיקרוגל RFVoltage regulator diodes
BZD27-C15מיקרוגל RFVoltage regulator diodes
BZD27-C150מיקרוגל RFVoltage regulator diodes