קטלוג חלקי אלקטרוניקה הנהג מגברים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MAX232מיקרוגל RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232Dמיקרוגל RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232DWמיקרוגל RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232Iמיקרוגל RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232IDמיקרוגל RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232IDWמיקרוגל RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232INמיקרוגל RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232Nמיקרוגל RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
Q67006-A9234מיקרוגל RFMotor Driver
BA6289Fמיקרוגל RFReversible motor driver
BA6295מיקרוגל RF2-channel driver players
BA6295AFPמיקרוגל RF2-channel driver players
TA8316ASמיקרוגל RFIGBT GATE DRIVER
UCC27321מיקרוגל RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321Dמיקרוגל RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321DGNמיקרוגל RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321Pמיקרוגל RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322מיקרוגל RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322Dמיקרוגל RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322DGNמיקרוגל RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322Pמיקרוגל RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
2SC1384מיקרוגל RFSilicon epitaxial planer type(For low-frequency power amplification driver amplification)
IR2110מיקרוגל RFHIGH SIDE DRIVER
IR2110E6מיקרוגל RFHIGH SIDE DRIVER
IR2110Lמיקרוגל RFHIGH SIDE DRIVER
IR2110L6מיקרוגל RFHIGH SIDE DRIVER
IR2110PBFמיקרוגל RFHIGH SIDE DRIVER
IR2110Sמיקרוגל RFHIGH SIDE DRIVER
IR2110SPBFמיקרוגל RFHIGH SIDE DRIVER
LM2439מיקרוגל RFMonolithic Triple Driver