קטלוג חלקי אלקטרוניקה כוח מפצלים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
GAL20V8Zמיקרוגל RFZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-12QJמיקרוגל RFZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-12QPמיקרוגל RFZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-15QJמיקרוגל RFZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-15QPמיקרוגל RFZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-12QJמיקרוגל RFZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-12QPמיקרוגל RFZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-15QJמיקרוגל RFZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-15QPמיקרוגל RFZero Power E2CMOS
SBH92344G-FSANמיקרוגל RFHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344N-FSANמיקרוגל RFHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344P-FSANמיקרוגל RFHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344Z-FSANמיקרוגל RFHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
MAX6803מיקרוגל RF4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6803USD-Tמיקרוגל RF4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6804USD-Tמיקרוגל RF4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6805USD-Tמיקרוגל RF4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
NE57811מיקרוגל RFAdvanced memory termination power with shutdown
NE57811Sמיקרוגל RFAdvanced memory termination power with shutdown
TA8256Hמיקרוגל RFAUDIO POWER AMPLIFIER
TBP28L22Jמיקרוגל RFSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
TBP28L22Nמיקרוגל RFSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
2N6295מיקרוגל RFDARLINGTON COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTOR
LM4835מיקרוגל RFStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTמיקרוגל RFStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTEמיקרוגל RFStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM759מיקרוגל RFPower Operational Amplifiers
LM759CHמיקרוגל RFPower Operational Amplifiers
LM759CPמיקרוגל RFPower Operational Amplifiers
LM759H883מיקרוגל RFPower Operational Amplifiers