קטלוג חלקי אלקטרוניקה להשיג בלוקים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
EL6295CJמיקרוגל RFChannel, 60MHz, Switched Gain Pre-Amp
LM4835מיקרוגל RFStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTמיקרוגל RFStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTEמיקרוגל RFStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
SP8050Aמיקרוגל RFChannel, 150MHz Fully Integrated PDIC Receiver with Gain Switching
2SA830Sמיקרוגל RFHigh-gain Amplifier Transistor (-32V, -0.3A)
2SB852Kמיקרוגל RFHigh-gain Amplifier Transistor (-32V, -0.3A)
LMH6502מיקרוגל RFWideband, Power, Linear-in-dB Variable Gain Amplifier
LMH6502MAמיקרוגל RFWideband, Power, Linear-in-dB Variable Gain Amplifier
LMH6502MAXמיקרוגל RFWideband, Power, Linear-in-dB Variable Gain Amplifier
LMH6502MTמיקרוגל RFWideband, Power, Linear-in-dB Variable Gain Amplifier
LMH6502MTXמיקרוגל RFWideband, Power, Linear-in-dB Variable Gain Amplifier
LMH6503מיקרוגל RFWideband, Power, Linear Variable Gain Amplifier
LMH6503MAמיקרוגל RFWideband, Power, Linear Variable Gain Amplifier
LMH6503MAXמיקרוגל RFWideband, Power, Linear Variable Gain Amplifier
LMH6503MTמיקרוגל RFWideband, Power, Linear Variable Gain Amplifier
LMH6503MTXמיקרוגל RFWideband, Power, Linear Variable Gain Amplifier
LMH6504מיקרוגל RFWideband, Power, Variable Gain Amplifier
LMH6504MAמיקרוגל RFWideband, Power, Variable Gain Amplifier
LMH6504MAXמיקרוגל RFWideband, Power, Variable Gain Amplifier
LMH6504MMמיקרוגל RFWideband, Power, Variable Gain Amplifier
LMH6504MMXמיקרוגל RFWideband, Power, Variable Gain Amplifier
EL2045מיקרוגל RFLow-Power 100MHz Gain-of-2 Stable Operational Amplifier
EL2045Cמיקרוגל RFLow-Power Gain-of-2 Stable Operational Amplifier
EL2045CNמיקרוגל RFLow-Power Gain-of-2 Stable Operational Amplifier
EL2045CSמיקרוגל RFLow-Power Gain-of-2 Stable Operational Amplifier
EL2045CS-T13מיקרוגל RFLow-Power 100MHz Gain-of-2 Stable Operational Amplifier
EL2045CS-T7מיקרוגל RFLow-Power 100MHz Gain-of-2 Stable Operational Amplifier
MAX4178-MAX4278מיקרוגל RF330MHz, Gain !/Gain Closed-Loop Buffers
MAX4278EPAמיקרוגל RF330MHz, Gain !/Gain Closed-Loop Buffers