קטלוג חלקי אלקטרוניקה מחוגה

Electronic Partsקטגוריהתיאור
CD4040Bמיקרוגל RFCMOS RIPPLE-CARRY BINARY COUNTER DIVIDERS
CD4040BMSמיקרוגל RFCMOS Ripple-Carry Binary Counter/Dividers
ZL4081מיקרוגל RF13.5GHz Fixed Modulus Dividers
ZL40813מיקרוגל RF13.5GHz Fixed Modulus Dividers
ZL40813DCEמיקרוגל RF13.5GHz Fixed Modulus Dividers
ZL40814מיקרוגל RF13.5GHz Fixed Modulus Dividers
ZL40814DCEמיקרוגל RF13.5GHz Fixed Modulus Dividers
ZL40818מיקרוגל RF13.5GHz Fixed Modulus Dividers
ZL40818DCEמיקרוגל RF13.5GHz Fixed Modulus Dividers
DS-308BNCמיקרוגל RFThree-Way Power Dividers
DS-308Nמיקרוגל RFThree-Way Power Dividers
DS-308SMAמיקרוגל RFThree-Way Power Dividers
DS-312BNCמיקרוגל RFFour-Way Power Dividers
DS-312Nמיקרוגל RFFour-Way Power Dividers
DS-312SMAמיקרוגל RFFour-Way Power Dividers
DS-312TNCמיקרוגל RFFour-Way Power Dividers
HCF4020Bמיקרוגל RFRIPPLE-CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
HCF4020BC1מיקרוגל RFRIPPLE-CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
HCF4020BEYמיקרוגל RFRIPPLE-CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
HCF4020BFמיקרוגל RFRIPPLE-CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
HCF4020BM1מיקרוגל RFRIPPLE-CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
DS-112312מיקרוגל RFFour-Way Power Dividers
HD74HC4022מיקרוגל RFOctal Counters/Dividers
CD4020Bמיקרוגל RFCMOS RIPPLE-CARRY BINARY COUNTER DIVIDERS
CD4020BMSמיקרוגל RFCMOS Ripple-Carry Binary Counter/Dividers
TC4040BFמיקרוגל RFSTAGE RIPPLE CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
TC4040BFNמיקרוגל RFSTAGE RIPPLE CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
TC4040BPמיקרוגל RFSTAGE RIPPLE CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
CD4017Bמיקרוגל RFCMOS COUNTER/DIVIDERS
CD4017BMSמיקרוגל RFCMOS Counter/Dividers