קטלוג חלקי אלקטרוניקה מכוניות היברידיות עתידיים מגברים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
52280מיקרוגל RFTrue Hermetically Sealed Proportionally Controlled Metal Package Heater Hybrids
KM110BHמיקרוגל RFangle sensor hybrids
KM110BH2430מיקרוגל RFangle sensor hybrids
KM110BH2470מיקרוגל RFangle sensor hybrids
51974מיקרוגל RFTrue Hermetically Sealed Proportionally Controlled Heater Hybrids
SD112-42-11-221מיקרוגל RFDetector/Amplifier Hybrids With Feedback Resistor
SD112-43-11-221מיקרוגל RFDetector/Amplifier Hybrids With Feedback Resistor
SD112-45-11-221מיקרוגל RFDetector/Amplifier Hybrids With Feedback Resistor
SD444-41-21-261מיקרוגל RFDetector/Amplifier Hybrids Without Feedback Resistor ENHANCED
SD444-42-22-261מיקרוגל RFDetector/Amplifier Hybrids Without Feedback Resistor BLUE ENHANCED
SD444-43-23-262מיקרוגל RFDetector/Amplifier Hybrids Without Feedback Resistor ENHANCED
BUS-61570-800Zמיקרוגל RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-810מיקרוגל RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-810Kמיקרוגל RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-810Lמיקרוגל RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-810Qמיקרוגל RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-810Sמיקרוגל RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-810Wמיקרוגל RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-810Yמיקרוגל RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-810Zמיקרוגל RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-820מיקרוגל RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-820Kמיקרוגל RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-820Lמיקרוגל RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-820Qמיקרוגל RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-820Wמיקרוגל RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-820Yמיקרוגל RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-820Zמיקרוגל RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-830מיקרוגל RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-830Kמיקרוגל RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-830Lמיקרוגל RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)