קטלוג חלקי אלקטרוניקה מסננים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
KF155מיקרוגל RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS PAGER)
KF155Sמיקרוגל RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS PAGER)
KF402Bמיקרוגל RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF402BSמיקרוגל RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF402BVמיקרוגל RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF406Bמיקרוגל RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF406BSמיקרוגל RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF406BVמיקרוגל RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF470Bמיקרוגל RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF470BSמיקרוגל RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF470BVמיקרוגל RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF474Bמיקרוגל RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF474BSמיקרוגל RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF474BVמיקרוגל RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF477מיקרוגל RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER)
KF477Sמיקרוגל RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER)
KF477Vמיקרוגל RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER)
KF478מיקרוגל RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER)
KF478Bמיקרוגל RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF478BSמיקרוגל RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF478BVמיקרוגל RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF478Sמיקרוגל RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS PAGER)
KF478Vמיקרוגל RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER)
KF450Bמיקרוגל RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF450BSמיקרוגל RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF450BVמיקרוגל RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
ML6426CS-4מיקרוגל RFHigh Bandwidth Triple Video Filters with Buffered Outputs
KFM220Mמיקרוגל RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS KOREAN STAGE)
CXA3010מיקרוגל RFRead/Write Amplifier (with Built-in Filters) FDDs
CXA3010Qמיקרוגל RFRead/Write Amplifier (with Built-in Filters) FDDs