קטלוג חלקי אלקטרוניקה מפענחי

Electronic Partsקטגוריהתיאור
DM74LS138Eמיקרוגל RFDecoders/Demultiplexers
DM74LS138Jמיקרוגל RFDecoders/Demultiplexers
DM74LS138Wמיקרוגל RFDecoders/Demultiplexers
HD74LS138מיקרוגל RF3-Line-to-8-Line Decoders/Demultiplexers
SN74LS138מיקרוגל RF3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74LS138Nמיקרוגל RF3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
74AC11238מיקרוגל RF3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
5962-9851601Q2Aמיקרוגל RF3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
5962-9851601QEAמיקרוגל RF3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
5962-9851601QFAמיקרוגל RF3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74HC138מיקרוגל RF3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74HC138Dמיקרוגל RF3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74HC138Nמיקרוגל RF3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74HC138PWמיקרוגל RF3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
CD74ACT238מיקרוגל RF3-to-8-Line Decoders/Demultiplexers
CD74ACT238Eמיקרוגל RF3-to-8-Line Decoders/Demultiplexers
CD74ACT238Mמיקרוגל RF3-to-8-Line Decoders/Demultiplexers
74HC155מיקרוגל RFDual 2-to-4-line Decoders/Demultiplexers
HD74HC155מיקרוגל RFDual 2-to-4-line Decoders/Demultiplexers
HD74LS145מיקרוגל RFBCD-to-Decimal Decoders Drivers(with outputs)
HD74LS145Pמיקרוגל RFBCD-to-Decimal Decoders Drivers(with outputs)
SN74LS145מיקרוגל RFBCD-TO-DECIMAL DECODERS/DRIVERS
HD74LS247מיקרוגל RF8CD-to-Seven-Segment Decoders/Drivers(with outputs)
HD74LS248מיקרוגל RFBCD-to-Seven-Segment Decoders/Drivers(internal pull-up outputs)
HD74LS249מיקרוגל RFBCD-to-Seven-Segment Decoders/Drivers(with open collector outputs)
SN74LS247מיקרוגל RFBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS
SN74LS247Nמיקרוגל RFBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS
SN74LS248מיקרוגל RFBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS
SN74LS248Dמיקרוגל RFBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS
SN74LS248DWמיקרוגל RFBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS