קטלוג חלקי אלקטרוניקה מצמדים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
DBTC-6-4-75מיקרוגל RFSurface Mount Directional Couplers
MC33560מיקרוגל RFPower Management Interface Smartcard Readers Couplers
MC33560DTBמיקרוגל RFPower Management Interface Smartcard Readers Couplers
MC33560DTBR2מיקרוגל RFPower Management Interface Smartcard Readers Couplers
MC33560DWמיקרוגל RFPower Management Interface Smartcard Readers Couplers
MC33560DWR2מיקרוגל RFPower Management Interface Smartcard Readers Couplers
HDH-12803CHDמיקרוגל RFCouplers with Connectors Type)
HDH-12806CIDמיקרוגל RFCouplers with Connectors Type)
HDH-12810CIDמיקרוגל RFCouplers with Connectors Type)
HDH-12820CIDמיקרוגל RFCouplers with Connectors Type)
HDH-02003DHDמיקרוגל RFCouplers with Connectors Type)
2025מיקרוגל RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6001-06מיקרוגל RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6002-10מיקרוגל RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6003-16מיקרוגל RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6004-20מיקרוגל RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6005-06מיקרוגל RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6006-10מיקרוגל RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6007-16מיקרוגל RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6008-20מיקרוגל RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6009-06מיקרוגל RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6010-10מיקרוגל RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6011-16מיקרוגל RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6012-20מיקרוגל RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6013-06מיקרוגל RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6014-10מיקרוגל RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6015-16מיקרוגל RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6016-20מיקרוגל RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6017-06מיקרוגל RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6018-10מיקרוגל RFDirectional Couplers Multi-Octave